Joe Panik

Infielder, St. John's
Bat/Throws AVG H R HR RBI
L/R .396 78 53 9 53